บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
บุคลากรภายใต้ โครงการ"ทันสานฝัน"
เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับ ปวชและ
ปวส สาขาการตลาด ระหว่างกลุ่มวิทยาลัย
ในเครือไทย-เทค กับบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด3 มิถุนายน 2559 

Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
13384924_1090618941010648_960391119_n 13407484_1090618747677334_1946294302_n 13382217_1090619747677234_561988785_n 13414096_1090618761010666_1500416503_n 13407476_1090619021010640_2072675239_n 13413975_1090619891010553_1857174974_n jquery lightbox joomlaby VisualLightBox.com v6.1
Copyright : Thaksina Business Technological College
850 ถนนรามอิทรา กม.12 เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02- 517-3999 แฟกซ์ 02-517-6737 อีเมล thaksina5@hotmail.co.th