หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

  หน้าหลัก
  แนะนำคณะ
  อาจารย์ประจำคณะ
  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียน ระดับ ปวส.
  ผลงานของคณะ
  ห้องปฏิบัติการ
  งานวิจัยการเรียนรู้
  ศิลย์เก่าดีเด่น
  ข่าวกิจกรรมคณะ
  งบประมาณและโครงการ
  ข้อมูลคุรุภัณฑ์
  ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก > แนะนำคณะ
 
อ.ยุพา จันทร์ภิรมย์
คณบดีคณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ยินดีต้อนรับสู่...คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

ประเภทวิชา    :    พณิชยกรรม
สาขาวิชา       :     พณิชยการ
สาขางาน        :    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปรัชญา          :     เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจริยธรรม ประยุกต์นำวิชาชีพ

 

 

   คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และมีระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

   นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
- การใช้โปรแกรมMicrosoft, Adobe 
- การจัดการระบบฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ
- ระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง
- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
- วิชาการด้านกราฟิก
- การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
- คอมพิวเตอร์ธรุกิจ
- คณะบริหารธุรกิจ
- การจัดการ
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาชีพที่รองรับ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- นักเขียนโปรแกรมประยุกต์
- ผู้ควบคุมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ครู อาจารย์
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ติดต่อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทร.02-517-3999   ต่อ 307 (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์ thaksina5@hotmail.co.th 
หรือติดต่อที่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ที่ ชั้น3 ห้อง 301

 

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557