หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN


 


 


 
   
   
   
+ ดูกำหนดการทั้งหมด
 


บรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙16 มิถุนายน 2559

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

17 มิถุนายน 2559

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใต้ โครงการ"ทันสานฝัน"
เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับ ปวชและปวส สาขาการตลาด ระหว่างกลุ่มวิทยาลัย
ในเครือไทย-เทค กับบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด


3 มิถุนายน 2559

+ ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557