หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

สำนักบริการ

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
 บุคลากรภายในสำนักงาน


         
         
  สำนักบริการ      
   

 

   
 
นางนำโชค ผุยแพง
หัวหน้าสำนักบริการ


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th
   
 

 

     
 
นายคฑาวุธ สะอาดโฉม
งานแนะแนวการศึกษา


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th

นางสาวนิภาพร บณฑสูตร
เลขาผู้อำนวยการ


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th
         
 
นางสาวสุภรณ์ อมาตยกุล
งานพยาบาล


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th

นางสาวนันทิญา กล้าหาญ
ธุรการ


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th
         
 
นางสาววิภา อาจหาญ
ประชาสัมพันธ์


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th

นางสาวนันทภัค นิลบางขวาง
งานกองทุนกู้ยืม(กยศ.)


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th
         
 
นางสาวสุจิตรา คงชาตรี
ธุรการ


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th

นางสาวอรวรรณ ชัดช่วงโชติ
ธุรการ


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th
         
 
นางสาวทิพย์สุดารัตน์ ผู้ปรึกษา
ประชาสัมพันธ์


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th

นายมงคล ศรีสวย
งานกิจการนักศึกษา


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th
         
 
นายนัฐวิฒิ ปานมณี
งานกิจการนักศึกษา


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th

นายอานนท์ ปวงคำ
งานกิจการนักศึกษา


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th
         
 
นายปภาเทพ หิรัญวรภัทร
งานกิจกรรม


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th

นางสาวสิริกาญน์ อารัมภวุฒิ
งานกิจการนักศึกษา


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th
         
 
นางสาวอรวรรณ ขุนบุญจันทร์
งานกิจการนักศึกษา


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th

นายชาญชัย สีหนารถนาวา
ช่างซ่อมบำรุง


ติดต่อ : 
โทร. 02-517-3999
แฟกซ์ 02-517-6737 
อีเมล tsn@thai-tech.ac.th

         
         
         
         
         
 

 

     
         
         

 

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557