หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

  ปฏิทินกิจกรรม ส่วนงานที่รับผิดชอบ
21 April 2559 โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสร้างเสริมความสุข ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
1-30 April 2559 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
     
March 2559 โครงการบายศรีสู่ขวัญ คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21 March 2559 โครงการปันรอยยิ้มสร้างความสุข ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
14 March 2559 โครงการอบรมโปรแกรมคแมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับครู-อาจารย์ คณะวิชาคอมกิวเตอร์ธุรกิจ
1-31 March 2559 โครงการต้นแบบเยาวชนเก่งและดี (To Be Number One Ido) ฝ่ายกิจการนักศึกษา
1-31 March 2559 พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร งานปัจฉิม และงาน Congratulation ฝ่ายกิจการนักศึกษา
     
22-26February 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ทุกระดับชั้น สำนักมาตราฐานการศึกษา
21 February 2559 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ฝ่ายกิจการนักศึกษา
19 February 2559 ประชุมระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
4-6 February 2559 โครงการค่ายสานสัมพันธ์ (ไพรภูวา) ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Throughout the month of February 2559 สอบมาตราญานฝีมือแรงงาน ปวช.3 ปวส.2 (ทุกคณะวิชา) สำนักมาตราฐานการศึกษา
     
22 January 2559 โครงการแข่งขันภายใน การ์ตูนบัญชี (แอนนิเมชั่น) คณะวิชาการบัญชี
21-23 January 2559 โครงการสานรักสานสัมพันธ์(ไพรภูวา) ฝ่ายกิจการนักศึกษา
16 January 2559 โครงการครูในดวงใจ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
14-16 January 2559 โครงการค่ายสานรักสานสัมพันธ์ (ไพรภูวา) ฝ่ายกิจการนักศึกษา
11-15 January 2559 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
9 January 2559 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
8 January 2559 ประชุมระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Throughout the month of January 2559 โครงการแข่งขันภายนอกการขันทักษะวิชาชีพ สช คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
21-25September สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ทฤษฎี/ในตาราง) สำนักมาตราฐานการศึกษา
14-18Sepbetber สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ปฏิบัติ/นอกตาราง) สำนักมาตราฐานการศึกษา
11 September โครงการ TSN Idol Singing Contest3 / โครงการทักษิณาเกมส์ หมาดภาษาต่างประเทศ / ผ่ายกิจการนักศึกษา
1-18 September โครงการ 5000 สร้างสรรค์ความคิดเนรมิตรปัญญาทางชีวิต สำนักมาตราฐานการศึกษา
1-30 September โครงการแข่งขันภายนอก (NSC) คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 September โครงการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ หัวข้อ ค่านิยมหลัก 12 ประการ คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28 August ประชุมระดับชั้น ปวส.1 ปวส.2 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
18 August โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาพื้นฐาน
11 August มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่างเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษเนื่องในวันแม่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
7-9 August โครงการค่ายสานรักเสริมวินัย(สัตหีบ) ฝ่ายกิจการนักศึกษา
1-30 August โครงการกีฬาเฉลิมพระเกียรติวันแม่สู่วันพ่อ สำนักกิจการนักศึกษา
31 July โครงการ SSR คณะวิชาการบัญชี
24 July โครงการ TSN Freshy Diamond 2015 / โครงการประกวดการพูดเนื่องในวันภษาไทย หมวดวิชาพื้นฐาน
22 July โครงการแข่งขันเรื่องสร้างการ์ตูนแอดิเมชั่นโดย โปรแกรม Flash หัวข้อค่านิยม 12 ประการ คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 July ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ฝ่ายกิจการนักศึกษา
17 July โครงการลำรึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
16-18 July โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) รอบสอง ฝ่ายกิจการนักศึกษา
9-11 July โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) รอบแรก ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2-4 July โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) รอบแรก ฝ่ายกิจการนักศึกษา
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557