หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

หน้าหลัก > ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

    สภาพของอาคารสถานทีปัจจุบันที่มีอยู่จริงและใช้งาน ณ วันที่รายงานมีดังนี้
อาคาร จำนวน
  จำนวนอาคารเรียน 2 ตึก คือ ตึก A,ตึก B
  จำนวนห้องเรียน 54 ห้อง
  จำนวนห้องปฎิบัติการ  ห้อง
  จำนวนห้องพักครู 7 ห้อง
  
แหล่งความรู้ภายในสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ขนาด (ตร.ม.)
  ห้องสมุด 920 ตร.ม.
  ห้องอินเตอร์เน็ต 71 ตร.ม.
  สหกรณ์ 24 ตร.ม.
  สวนสมุนไพร 25 ตร.ม.
   ห้องฟิตเนส 71 ตร.ม.
  ธนาคารจำลอง 56 ตร.ม.
 
 
 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557