หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

หน้าหลัก > เพลงมาร์ชประจำวิทยาลัยฯ
เพลงประจำวิทยาลัย::  เพลงมาร์ชไทยบริหารธุรกิจ

ราชพฤกษ์งานเด่นเป็นสง่า
รูปสถานศึกษาทันสมัย
ทักษิณาเลิศวิชาก้าวไกล
สร้างปัญญามีวินัยใฝ่พัฒนา 

ถึงยามเรียนมุ่งเรียนเพียนตั่งใจ
เพื่ออนาคตสดในในวันหน้า 
ถึงยามเล่นเราเล่นเป็นเวลา
มีน้ำใจนักกีฬารู้สามคี 

ทักษิณาบริหารธุรกิจ
รวบรวมจิตรผู้ผันฉันพี่น้อง
เลือดแดงขาวพราวเด่นเป็นศักดิ์ศรี
รวยน้ำใจไมตรีมีต่อกัน
ใต้ร่มเงาราชพฤกษ์ได้ศึกษา
ทักษิณาทรงคุณค่าเป็นมิ่งขวัญ
สร้างคุณภาพเสริมคุณธรรมนำชีวรรณ
ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืน

 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557