หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

หน้าหลัก > ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร ::

ปี พ.ศ       ผู้อำนวยการ         ผู้รับใบอนุญาต
27 พย. 2549 - 28 พค. 2550  นางสายพิน              มณีศรี ดร.ชาติชาย         พุคยาภรณ์
29 พค. 2552 - 12 กค. 2552 นางสาวประไพรศรี วิศัยจร ดร.ชาติชาย         พุคยาภรณ์
13 กค. 2550 - 3 ตค 2550   นายวีระ               วงศ์ประดิษฐ์ ดร.ชาติชาย         พุคยาภรณ์
4 ตค. 2550 - 31 พค 2553 นางเยาวลักษณ์       เพ็งอิ่ม ดร.ชาติชาย         พุคยาภรณ์
1 มิย. 2553 - 31 มค. 2555 นางสาววนิดา         สกุลเจริญไพโรจน์  ดร.ชาติชาย         พุคยาภรณ์
1 กพ. 2555 - 1 พค. 2557 นางรังษิณี              คอทอง ดร.ชาติชาย          พุคยาภรณ์
13 มีค. 2557 - ปัจจุบัน นางนงลักษณ์       ตระกูลวงศ์  ดร.รัชนีพร            พุคยาภรณ์

 

 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557