หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

บริการห้องฟิตเนส
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
 
ที่ตั้ง บริเวณชั้นล่าง ตรงข้ามห้องกิจการนักศึกษา
วัน - เวลา เปิดทำการ - วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.20 - 16.00 น.
- วันอาทิตย์ เวลา 14.20 - 17.00 น.
อาจารย์ผู้ดูแล อ.ธัชกร   ดิลกเมธาพร
ค่าใช้จ่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใช้บริการ นักเรียน/นักศึกษา ทุกระดับชั้น 
ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในวิทยาลัยฯทุกท่าน
เครื่องออกกำลังกายภายในห้องฟิตเนสของวิทยาลัยฯ 1. เครื่องม้านอนยกน้ำหนัก
  2. ดัมเบลล์ลูกตุ้ม
  3. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อดึงหัว
  4. เครื่องโฮมยิม
  5. เครื่องม้าบริหารหน้าท้องแบบโค้ง
  6. เครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า
  7. เครื่องเดินวงรี
  8. เครื่องปั่นจักรยานาแม่เหล็ก
 

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557